Beth sy’n Digwydd

ministry

Darllenwch ein Calendr Digwyddiadau Wythnos Bysgod Sir Benfro - gyda chymaint o ddewis bydd yna ddigon ichi ar hyd a lled y sir drwy'r wythnos.

Cewch archwilio'r Arfordir mewn Cwch neu Gaiac, mynd i weithdy neu arddangosiad coginio. Trowch eich llaw at sesiwn fforio neu ddiwrnod blasu pysgod.

O Blateidiau o Tapas i Fwydlenni Blasu, Ciniawau Barbeciw i Bysgod a Sglodion.

Defnyddiwch yr hidlwr disgyn i ddod o hyd i ddigwyddiadau at eich dant chi!

 


 

ID: 4, Revised: 12/6/2019

    There is no current information available

Ymunwch â'r sgwrs

#pembsfishweek
@PembsFishweek
#Fishweek