Wythnos Bysgod I Ddigwydd Eto

ministry

Ar ôl bod yn absennol am 12 mis, bydd Wythnos Bysgod Sir Benfro yn dychwelyd yn 2016.

Sefydlwyd yr ŵyl yn 2000, ac mae'n digwydd ar hyd a lled yn sir gan gynnwys dros 200 o ddigwyddiadau a thua 30,000 o bobol yn dod bob blwyddyn.

Mae amcangyfrif yn dangos bod yr Wythnos Bysgod yn cyfrannu tua £2.7 million i'r economi leol, a chyda chystadleuaeth Ironman Wales mae'n un o'r prif ddigwyddiadau yn strategaeth ddigwyddiadau'r Awdurdod.

Nawr, gyda phosibilrwydd cael cefnogaeth newydd a chymorth Uned Prif Ddigwyddiadau Llywodraeth Cymru mae'r Cyngor yn bwriadu ailgychwyn yr ŵyl.

Dywedodd y Cynghorydd Rob Lewis, Aelod Cabinet y Cyngor dros Drafnidiaeth a Digwyddiadau Mawr, ei fod wrth ei fodd yn cyhoeddi bod yr Ŵyl Bysgod i ddigwydd eto flwyddyn nesaf.

Roedd Awdurdod Porthladd Aberdaugleddyf - a ddaeth i'r adwy i redeg Gŵyl Bysgod Aberdaugleddyf ar y dociau ym mis Mehefin - wedi mynegi ei barodrwydd i aildrefnu'r ‘diwrnod agored' eto yn 2016 gyda chefnogaeth y Cyngor.

Byddai hyn yn golygu bod y Cyngor yn gyfrifol am redeg y digwyddiad ar draws y sir yn ystod gweddill yr wythnos.

Yn gynharach eleni dechreuwyd gweithio ar greu menter gymdeithasol i redeg a darparu Wythnos Bysgod Sir Benfro o 2017, ac mae cynllun busnes yn cael ei gwblhau ar hyn o bryd.

Esboniodd y Cynghorydd Lewis mai manteision creu menter gymdeithasol yw y bydd yn gallu sicrhau mwy o nawdd gan y sector preifat. Bydd yn datblygu'r ŵyl i'r lefel nesaf gyda bwrdd cyfarwyddwyr sydd â phrofiad o ddigwyddiadau, a bydd yn gyffredinol yn dod yn fwy masnachol.

Eleni bydd Gŵyl Bysgod Sir Benfro yn digwydd o ddydd Sadwrn 25 Mehefin i ddydd Sul 3 Gorffennaf. Y cyfeiriad e-bost yw: pembsfishweek@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 42, Revised: 8/4/2016

Ymunwch â'r sgwrs

#pembsfishweek
@PembsFishweek
#Fishweek