Beth sy’n Digwydd

ministry

Darllenwch ein Calendr Digwyddiadau Wythnos Bysgod Sir Benfro - gyda chymaint o ddewis bydd yna ddigon ichi ar hyd a lled y sir drwy'r wythnos.

Cewch archwilio'r Arfordir mewn Cwch neu Gaiac, mynd i weithdy neu arddangosiad coginio. Trowch eich llaw at sesiwn fforio neu ddiwrnod blasu pysgod.

O Blateidiau o Tapas i Fwydlenni Blasu, Ciniawau Barbeciw i Bysgod a Sglodion.

Defnyddiwch yr hidlwr disgyn i ddod o hyd i ddigwyddiadau at eich dant chi!

 


 

Pre Fish Week Events

Saturday 22 June

Sunday 23 June

Monday 24 June

Tuesday 25 June

Wednesday 26 June

Thursday 27 June

Friday 28 June

Saturday 29 June

Sunday 30 June

All Fish Week Events

ID: 4, Revised: 9/3/2020

    There is no current information available

Ymunwch â'r sgwrs

#pembsfishweek
@PembsFishweek
#Fishweek