Creu digwyddiad

ministry

a'r gweithgareddau a'r digwyddiadau sy'n cael eu cynnal gan fusnesau a sefydliadau fel chi eich hun nid yn unig yn cyfrannu at lwyddiant yr ŵyl, ond maen nhw hefyd yn gyfle gwych i hyrwyddo'ch busnes.

Dan thema'r ŵyl o bysgod, mae croeso i unrhyw syniadau, felly byddwch mor greadigol ag y dymunwch!

  • Ychwanegwch rywbeth at eich bwydlen 
  • Celf a Chrefft
  • Nosweithiau Cerddoriaeth a Chwis 
  • Gweithgareddau'r arfordir /teithiau cwch 
  • Fforio a Gwylio bywyd gwyllt 
  • Blasu pysgota a Chystadlaethau
  • ymunwch â chwmni arall i ddarparu pecyn o ddigwyddiadau 

Drwy fod yn rhan o'r ŵyl gallwch ddefnyddio brand yr ŵyl. Cewch eich rhestru ar y wefan ac yn y daflen yn ogystal â darpariaeth gyffredinol o ran Cysylltiadau Cyhoeddus, Marchnata a'r cyfryngau cymdeithasol.

 

Ychwanegu Digwyddiad → Ychwanegu Rhestriad Busnes →

ID: 44, Revised: 12/6/2019

    There is no current information available

Ymunwch â'r sgwrs

#pembsfishweek
@PembsFishweek
#Fishweek