Noddwr

ministry

Mae Wythnos Bysgod Sir Benfro yn ddiolchgar iawn am yr holl gymorth a'r cyfraniadau, ac ni fyddai'n bosibl heb nawdd.

I'r holl noddwyr gallwn ddarparu cynnig pwrpasol ac rydyn ni bob amser yn agored i dderbyn cyfraniadau mewn da (er enghraifft, llety i brif gogyddion sy'n ymweld, cynhwysion prydau bwyd, gwobrau raffl, ac yn y blaen). Os credwch y gallwch ein cefnogi, cofiwch gysylltu â ni ar 01437 776169 neu pembsfishweek@pembrokeshire.gov.uk.

Pembrokeshire County Council - Fish Week 2017 Logos

ID: 36, Revised: 12/6/2019

    There is no current information available

Ymunwch â'r sgwrs

#pembsfishweek
@PembsFishweek
#Fishweek