Yr Ŵyl

Dathlu bwyd môr rhagorol y sir, ei harfordir godidog, ei thraethau gwych a'i threftadaeth forwrol ryfeddol.

Dechreuodd Gŵyl Bysgod Sir Benfro ddwy flynedd ar bymtheg yn ôl fel digwyddiad bach o gwmpas Cystadleuaeth Sewin genedlaethol ar dair o afonydd Gorllewin Cymru. Ers hynny mae'r ŵyl wedi tyfu'n sylweddol ac erbyn hyn mae'n denu dros 31,000 o bobl i'r Sir.

Cyn hyn mae wedi ennill gwobr Cyrchfan Twristiaeth Bwyd Gwir Flas a Phrif Ddigwyddiadau Twristiaeth Sir Benfro, yn ogystal â chael ei dewis yn ŵyl orau papur newydd The Independent.

Yn y digwyddiad hwn bydd dros 250 o ddigwyddiadau a gweithgareddau, yn cael eu darparu gan fusnesau a sefydliadau ar hyd a lled Sir Benfro, ac mae'n cynnig rhywbeth ar gyfer pob oed a chwaeth! P'un ai byddwch yn mynd â'r teulu allan am y dydd, yn chwilio am antur, neu ddim ond eisiau hamddena gyda bwyd da mewn man hyfryd.

Bydd yr ŵyl yn para naw diwrnod ac yn cychwyn ddydd Sadwrn 25 Mehefin ar Ddociau Pysgod Aberdaugleddau. Y digwyddiad cyntaf fydd Gŵyl Bysgod Aberdaugleddau yn cael ei threfnu gan Borthladd Aberdaugleddau!

Mae'r digwyddiad yn 2021 wedi'i ohirio - bydd mwy o fanylion i ddilyn.

 

ID: 12, Revised: 21/5/2021

    There is no current information available

Ymunwch â'r sgwrs

#pembsfishweek
@PembsFishweek
#Fishweek